Giỏ hàng

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH PHÂN LOẠI CÁC MẪU THIÊN CHÂU CÓ MẮT VÀ HOA VĂN

Theo truyền thuyết thì không rõ ràng rằng ai là người tạo ra các viên Thiên Châu cổ, vì có rất nhiều truyền thuyết kể về sự hình thành đá Thiên Châu. Nhưng theo nghiên cứu khoa học thì Thiên Châu cổ cũng do bàn tay con người tạo ra từ rất xa xưa với nhiều công đoạn nung, vẽ, trì chú... để tạo thành một viên Thiên Châu.

Hình dưới đây tổng hợp các mẫu hoa văn của dzi có mắt từ 1 mắt đến 12 mắt lẫn nhiều mẫu hoa văn lạ khác. Hãy tham khảo để biết được tên gọi viên dzi của bạn.