Giỏ hàng

Dzi cổ 115 mắt trì giữ bởi nangluongsong.vn

Dzi cổ 115 mắt trì giữ bởi nangluongsong.vn

Đây là viên Dzi cổ cực kỳ quý hiếm thuộc về bộ sưu tập 1 cặp đôi duy nhất trên thế giới: 1 viên 105 Mắt và 1 viên 115 Mắt. Viên Dzi Cổ này có chất đá Ngọc ánh nâu đỏ cực già và thấu quang mặc dù đường kính của viên Dzi lớn hơn 25mm. Các Mắt của viên Dzi ăn sâu từ trong lõi của viên Dzi và thay đổi độ đậm nhạt, ẩn hiện hàng ngày.

Dzi cổ 115 mắt trì giữ bởi nangluongsong.vn

Với tổng số 115 Mắt, sau khi trừ đi 10 Mắt còn 105 chính là bội số của 3, 5, 7, 15, 21, viên Dzi mang năng lực hợp nhất của 6 loại Dzi màu nhiệm nhất trong các loại Dzi có hoa văn Mắt: Dzi 3 Mắt, Dzi 5 Mắt, Dzi 7 Mắt, Dzi 10 Mắt, Dzi 15 Mắt và Dzi 21 Mắt. Chính vì vậy đây là một trong những viên Dzi được giới sưu tầm trên toàn thế giới ước ao và sẵn sàng trả bất kỳ mức giá nào để có thể sở hữu. Để hiểu được những năng lực mà viên Dzi 115 Mắt này mang trong nó, các bạn có thể tham khảo tại phần giải mã ý nghĩa hoa văn của Dzi 3, 5, 7, 15 và 21 Mắt 

Với năng lực gia trì đến từ tâm thức của các Bậc Giác Ngộ trong hàng triệu năm, các Mắt của viên Dzi cổ này phát ra hào quang và linh ảnh của Chư Phật và Bồ Tát giúp tịnh hoá mọi chướng ngại và nghiệp chướng trong hàng triệu kiếp của bất kỳ chúng sinh hữu tình nào khi được nhìn thấy viên Dzi. Đây gọi là năng lực “Kiến Tức Giải Thoát” - Giải thoát qua sự nhìn thấy cực kỳ nhiệm màu của viên Thiên Châu thuộc hạng siêu cổ này.