Giỏ hàng

MẬT TÔNG KIM CƯƠNG THỪA | THẦN CHÚ GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ THẤY

Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY
 
 
Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp tối thắng thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên.

Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ.


 
Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY


Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là một Terma (kho tàng giáo pháp do Đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một bậc thầy giác ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis).


This terma revelation (below) by Terton Migyur Dorje, is written in dakini script (yellow letters outlined in orange on blue background).

 
"Those who see this script will not experience the three lower realms and will be liberated from the fear of falling into the lower realms; will be purified of the five poisons and will be freed from the results of one's karma; will be freed from the fear of remaining in samsara."
 
 
Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY
 
 
Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma.
 
Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi. 
 
(Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje).
 
 
Kết quả hình ảnh cho THAN CHU GIAI THOAT THONG QUA SU THAY
 
 
 
Hai câu chú trong hình do Đức Phật thuyết trong Kinh Kutagara (Kutagara Sutra) và Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra).
 
Dòng đầu tiên: Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat
                                               (Nguyên bản: Om Padmosnisa Vimale Hum Phat) 
 

Dòng thứ hai : Om Hanu Pasha Bhara Heye Soha
                                               (Nguyên bản: Om Hanu Pasha Bara Heje Soha)
 

Đại sư Garchen Ringpoche (dòng truyền thừa Drikung Kagyu-Mật Tông Tây Tạng) trong chuyến hoằng pháp độ sanh tại Việt Nam đã rất khuyến khích sử dụng hình ảnh này hai câu thần chú này bởi vì sự vi diệu của hai câu thần chú này có thể tịnh hóa những ác nghiệp đến chúng sanh muôn loài.
 
Sẽ mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn khi hai câu thần chú này được đặt phía trên cửa đi, nơi có nhiều người qua lại, nơi có nhiều người có thể nhìn thấy. Những người vừa mới qua đời sẽ được tịnh hóa nghiệp xấu đã tạo tác trong nhiêu đời quá khứ, khi hình ảnh hai câu thần chú này được đọc và đặt lên người họ.
 
Hãy luôn nhớ đặt hình ảnh hai câu thần chú này trước mặt các loài súc sinh cho chúng có duyên đươc nhìn thấy trước khi chúng bị đưa đi giết mổ, trước khi chúng được đưa đi phóng sinh. Ngài nói nếu ai vì nghiệp phải làm các việc liên quan đến giết mổ động vật có thể dán hình câu chú này để các loài động vật trước khi chết có duyên nhìn thấy.


 
 
 


Pháp Bảo này được truyền trao rộng khắp nhưng gắn liền với chú thích là không cần hành trì, chỉ cần nhìn thấy và đi bên dưới. Ngoài công năng tối thắng sự nhìn ngắm và sự đi bên dưới, Pháp Bảo này còn có lợi lạc vi diệu khi hành trì, bày trí cúng dường và dùng để gia trì, ban phước.