Giỏ hàng

MẬT TÔNG KIM CANG THỪA | ĐỨC LIÊN HOA SINH ĐẠI SƯ

 1. Khai thị về Đức Liên Hoa Sinh Đạo sư

Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh (Padmasambhava), còn được biết đến với danh xưng Guru Rinpoche hay Padmakara. Padma là một từ trong tiếng Phạn. Nó được giữ nguyên trong tiếng Tạng và mang nghĩa là “bông hoa sen”. Sambhava nghĩa là “sinh ra từ”. Danh hiệu thông thường của Đức Liên Hoa Sinh trong Tạng ngữ là Pema Jungney, được dịch từ chữ Padmakara – danh hiệu tiếng Phạn của Ngài, nghĩa là “sinh ra từ bông hoa sen”.

Hình ảnh Đức Liên Hoa Sinh - Năng lượng sống

Nhờ sự chứng ngộ và sức mạnh tâm linh vĩ đại, Đức Liên Hoa Sinh tạo ra những điều kiện hoằng dương giáo lý Kim Cương Thừa trên khắp thế giới này. Ở Tây Tạng, Đức Liên Hoa Sinh điều phục các tinh linh thù địch với Phật Pháp và làm an dịu những thế lực xấu ác, giúp hoàn thành và thánh hóa Tu viện Samye linh thiêng. Hơn thế nữa, nhờ lòng bi mẫn không vơi cạn cùng vô số phương tiện thiện xảo của mình, Ngài đã chôn dấu những giáo lỳ vì các thế hệ tương lai. Những giáo lý terma này sẽ được phát lộ khi điều kiện tốt lành và lợi lạc thích hợp nhất với chúng sinh thời đó. Thậm chí gần đây, kho tàng giáo lý của Đức Padmasambhava vẫn tiếp tục được phát lộ. Xét trong quá khứ và cả hiện tại, ảnh hưởng của Ngài là không thể nghĩ bàn.

Có rất nhiều giai thoại và truyền thuyết về thị hiện của Đức Liên Hoa Sinh. Người ta nói rằng Đạo Sư Tôn Quý được sinh ra từ một bông hoa sen theo cách thức được gọi là hóa sinh. Hóa sinh tự nó thì không có gì kỳ lạ cả bởi tất cả chúng sinh đều sinh ra nhờ một trong 4 kiểu: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh. Nhưng sự chào đời của Đại Sư thì cao hơn kiểu hóa sinh thông thường. Lý do là vì bông hoa sen mà từ đó Ngài sinh ra lại nằm ở giữa hồ Danakosha, ngập trong ánh hào quang bi mẫn của Đức Vô Lượng Quang Như Lai Amitabha và của tất thảy Chư Phật trong mười phương.

Sự xuất hiện của Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh trong cõi Sa bà đã được Đức Phật Thích Ca huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng đã dạy rằng Đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Liên Hoa Sinh đã từ Ấn Độ đến vùng đất tuyết, hàng phục các quỷ thần quấy nhiễu người dân và cải hóa họ thành các Hộ pháp của Đạo Phật, xây dựng các tự viện, trao truyền giáo pháp Kim Cương thừa của Đức Phật Thích Ca cho người dân trên khắp dãy Himalaya. Đức Liên Hoa Sinh thị hiện vô số thần thông nhưng hơn hết, lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của Ngài đã cảm hóa toàn bộ người dân tại vùng đất này, bởi vậy người dân và Phật tử khắp nơi luôn tin kính Ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà.

Người dân Tây Tạng đối với Đức Liên Hoa Sinh rất sùng kính nên tránh gọi huý danh Ngài mà tôn sưng là GURU RINPOCHE với ý nghĩa: Đấng Thượng Sư vô cùng Quý Báu. Cùng với công hạnh điều phục ma quỷ, hoằng truyền giáo pháp Mật thừa, Ngài có có những đại thiện hạnh như kiến lập tự viện Samye, trước tác nhiều pho tàng giáo pháp. 25 Đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh đều là những bậc thành tựu giả trứ danh, trong đó đại đệ tử nổi tiếng nhất là nữ hành giả Yeshe Tsog-yel.

Cuộc đời Đức Liên Hoa Sinh được phủ bằng một tấm màn huyền thoại và điều đáng chú ý là người dân vùng Himalaya vẫn xem Ngài như còn hiện diện đâu đó, thiền định trong hang động thiêng và thực hiện công hạnh độ sinh. Hiện còn nhiều thánh địa để lại dấu tích trải nghiệm tu tập chứng ngộ của Ngài trên vùng núi tuyết Himalaya. Pháp tướng của Ngài tuỳ theo sự nghiệp độ sinh mà biến hoá vô cùng.

Cho nên các hiển thị hóa thân của Ngài từ khế ấn, tư thế, vẻ mặt, tư thế, đơn tôn hoặc song tôn, tướng đồng tử, tướng thanh niên, tướng nửa hiền nửa Phẫn nộ, tướng vô cùng phẫn lộ rất đa dạng. Tu tập là có cơ hội để tích lũy công đức. Pháp tu Liên Hoa Sinh là pháp tu vô cùng thù thắng. Đức Liên  Hoa Sinh đã từng dạy:

Thành tựu Ta tức là thành tựu hết thảy chư Phật;

Thấy Ta tức là thấy hết thảy Như Lai.

Đức Liên Hoa Sinh đã được chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni tiên tri trước trong nhiều Kinh điển và Mật điển. Nếu những tiên tri chỉ được tìm thấy trong các Mật điển thuộc truyền thống Nyingma thì người khác thật khó để có niềm tin trọn vẹn, bởi thế, đây là một trích dẫn từ Kinh Phật Mẫu Thanh Tịnh:

Hoạt động của tất thảy các Đấng Chiến Thắng trong mười phương,

Gom chứa vào một thân tướng duy nhất,

Bậc Trưởng tử Phật, Đấng sẽ thành tựu diệu kỳ,

Bậc Đạo Sư hiện thân cho hoạt động giác ngộ,

Sẽ xuất hiện ở phía Tây Bắc xứ Uddiyana.

Đức Liên Hoa Sinh cũng được tiên tri trong Kinh Bí Mật Thậm Thâm:

Một hiển bày của Chư Phật ba thời,

Với hoạt động kỳ diệu trong Hiền Kiếp này,

Sẽ xuất hiện là một Bậc Trì Minh Vương,

Ở giữa bông hoa sen hoàn hảo.

Mật Điển Đại Dương Hoạt Động Phẫn Nộ nói:

Bậc trì giữ những bí mật của Chư Phật,

Vị Vua các hoạt động phẫn nộ vô song,

Một hình tướng diệu kỳ không cha, không mẹ,

Sẽ xuất hiện là Bậc Trì Minh Vương,

Ở hồ Kosha xứ Uddiyana.

 1. Chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche Mantra)

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUNG

 • OM là sự huy hoàng và đủ đầy viên mãn của Báo thân
 • AH là sự viên mãn hoàn toàn bất biến của Pháp thân, hiện thân của thực tại tuyệt đối
 • HUNG làm viên mãn hiện tướng hóa thân của Thượng sư Liên Hoa Sinh
 • VAJRA làm viên mãn tất cả các bản tôn heruka của các Mandala
 • GURU là Căn bản Thượng sư và các Thượng sư truyền trao quán đỉnh và các bậc trì minh
 • PEMA viên mãn thánh chúng Daka và Dakini
 • SIDDHI là sinh lực của tất cả các bản tôn tài bảo và các vị canh giữa tàng thư giáo pháp
 • HUNG là sinh lực của các vị Bản tôn hộ pháp  

Đức Liên Hoa Sinh - Mật tông Kim Cang Thừa

Trong Terma về Đức Liên Hoa Sinh có dạy rằng: Hỡi Pháp tử, chân ngôn Kim cương Thượng sư không chỉ là chân ngôn tinh túy của riêng ta, mà đó là:

 • Tinh túy của tất cả các bản tôn thuộc bốn thứ lớp Mật thừa, của tất cả chín thừa, và tất cả 84.000 pháp môn
 • Tinh túy của tất cả chư Phật ba đời, tất cả Thượng sư, yidam, daka, dakini, hộ pháp…, tinh túy của tất cả các bậc này đều nằm đủ đầy trong chân ngôn này

Con có thể hỏi chân ngôn này có năng lực như thế nào? Tại sao tất cả các tinh túy trên đều đủ đầy trong chân ngôn này?

 • Hãy lắng nghe và ghi nhớ
 • Hãy đọc lại nhiều lần
 • Hãy viết ra vì lợi ích của chúng sinh hữu tình, và giảng giải cho chúng sinh trong tương lai.
 1. Lợi ích không thể nghĩ bàn khi trì tụng chân ngôn đức Liên Hoa Sinh

Chỉ thỉnh thoảng trì tụng mật chú Đạo sư Kim Cương Thượng Sư cũng mang lại cho hành giả vô lượng lợi lạc. Nhờ trì tụng thậm chí nhiều hơn, mọi thành tựu của bốn hoạt động giác ngộ sẽ được tiến hành không nỗ lực. Và, hiển nhiên, nhờ trì tụng Mật chú một nghìn biến mỗi ngày, hạnh phúc tự nhiên và thành tựu thù thắng sẽ đạt được trong đời này:

Nhờ chỉ thỉnh thoảng trì tụng Mật chú này, thậm chí một chút, tám sợ hãi bên ngoài và trong, các bệnh tật, thế lực ma quỷ và kẻ gây chướng sẽ hoàn toàn được tịnh hóa và không bao giờ gặp phải.

Một trăm lần, một ngàn lần, mười ngàn lần, một trăm ngàn lần, một triệu, mười triệu, một trăm triệu lần và v.v…; Nếu nó được trì tụng ở những thánh địa, trong những đền chùa, cạnh những con sông lớn, trong những miền nơi có rất nhiều Chư Thiên và Quỷ Ma, nếu nó được trì tụng ở những nơi chốn này bởi những hành giả Kim Cương Thừa có Samaya (giới nguyện) trong sạch, bởi những người xuất gia giữ nguyện thật thanh tịnh, bởi những người nam và nữ có đức tin nơi giáo lý, nếu họ phát khởi Bồ đề tâm ở một mức độ rộng lớn và trì tụng thần chú này thì những lợi ích, thuận lợi và năng lực của thực hành như thế thì thật sự không thể nghĩ bàn. Thần chú này sẽ ngăn ngừa mọi thế lực tiêu cực của bệnh tật, nạn đói, sự náo động, những mùa màng thất thu và tất cả những điềm triệu và dấu hiệu xấu trong mọi quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như mưa sẽ đổ xuống đúng lúc để luôn luôn cung cấp đủ nước cho nông nghiệp và đời sống của người và thú vật. Mọi miền sẽ được thịnh vượng và hưởng những điều kiện tốt lành.

Thị hiện Kim Cương Thượng Sư Đức Liên Hoa Sinh

"Trong đời này, những đời sau và trong trạng thái trung ấm giữa sự chết và tái sinh, những cá nhân thực hành theo cách này sẽ liên tục gặp lại Ta. Người xuất sắc nhất trong những cá nhân này sẽ thực sự gặp Ta trong ý thức tỉnh giác của họ. Những người thuộc cấp độ trung bình sẽ gặp Ta trong những linh kiến thiền định. Và ít nhất, họ sẽ luôn gặp Ta trong những giấc mộng. Dần dần khi hoàn thiện những con đường và những cấp độ khác nhau của sự thực hành, họ sẽ đạt được hàng ngũ của những bậc nam và nữ trì giữ giác tánh nội tại (Trì Minh Vương) trong cõi Tịnh độ của Ta tại Đại lục Ngayab. Chớ nghi ngờ điều đó!" - Đức Liên Hoa Sinh

 • Nếu thần chú này được tụng 100 lần một ngày, chỉ đơn thuần 100 lần một ngày mà không gián đoạn, hành giả sẽ trở nên thu hút người khác và sẽ có thực phẩm, của cải và những thứ cần thiết của cuộc sống mà không cần nỗ lực.
 • Nếu hành giả tụng thần chú này 1.000 hay 10.000 lần mỗi ngày, hành giả sẽ thực sự có thể trỗi vượt người khác bằng sự chói sáng của mình, trở nên rất uy tín và có sức thuyết phục trong việc gây một ảnh hưởng tích cực trên những người khác. Và hành giả sẽ có được sức mạnh của những ân phước và năng lực tâm linh mà không thể bị ngăn trở.
 • Nếu hành giả tụng thần chú này 100.000 hay 1.000.000 lần trên cơ sở đều đặn, hành giả sẽ có thể có khả năng thực hiện vô lượng lợi lạc vĩ đại cho chúng sinh, hoàn toàn như ước nguyện của hành giả.
 • Nếu hành giả tụng thần chú này 3 hay 7 triệu lần, hành giả sẽ không bao giờ rời xa Chư Phật 3 thời và sẽ trở nên bất khả phân với Ta. Tất cả các vị Trời và Quỷ Ma sẽ chú tâm tới hành giả và dâng cho hành giả những lời tán thán của họ.
 • Trong trường hợp tốt nhất, hành giả sẽ đạt được thân cầu vồng – cấp độ cuối cùng của sự thành tựu trong đời này. Ở cấp độ trung bình, vào lúc chết, tịnh quang mẹ và con sẽ gặp gỡ nhau. Ở cấp độ thấp nhất, hành giả sẽ nhìn thấy mặt Ta trong trạng thái Bardo và mọi sự xuất hiện trong Bardo sẽ được giải thoát trong nền tảng của riêng chúng, chẳng hạn như những hành giả này sẽ được tái sinh trong Đại lục Ngayab và từ vị trí thuận lợi đó, họ có thể thành tựu vô số lợi lạc cho chúng sinh.”
 1. Những hóa thân của Đức Liên Hoa Sinh

Sự xuất hiện của đức Kim Cang Thượng Sư đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký trong nhiều kinh điển. Đức Phật cũng dạy rằng đức Liên Hoa Sinh chính là Đức Phật A Di Đà trong hình tướng loài người. Xét về tự tính tuyệt đối, các Bậc Giác ngộ không rời Pháp thân, nhưng với lòng từ bi, các Ngài thị hiện vố số hình tướng các Báo thân và Hóa thân để chúng sinh có thể kết nối và được lợi ích. Các Ngài sẽ hóa thân thị hiện tùy thuận theo nhu cầu và căn cơ của chúng sinh. Từ Pháp thân, đức Phật A Di Đà hóa hiện Báo thân là đức Phật Quan Âm, và Hóa thân là Đức Liên Hoa Sinh.

Cũng như vậy, tuy an trụ trong tự tính tâm bất khả tư nghì, Đức Liên Hoa Sinh cùng lúc thị hiện vô số hóa thân với các công hạnh khác nhau để mang sự giải thoát cho chúng sinh. Trong số đó, có 8 Hóa thân với các công hạnh chính của Ngài được người dân Himalaya tán thán và tưởng nhớ qua các giáo pháp cũng như qua Vũ điệu Tám Hóa thân Liên Hoa Sinh:

Vũ điệu Tám Hóa thân Liên Hoa Sinh

 • Guru Padma Jungney

Ngài mang mặt nạ xanh với ba mắt, đội vương miện ngũ trí (hoặc năm đầu lâu), cầm trên tay Chày Kim cương và Chuông Kim cương. Danh hiệu này xuất phát từ sự tích đản sinh của Ngài. Ngài không sinh ra từ bụng mẹ mà hóa sinh trong một đóa hóa sen xanh giữa một hồ nước ở xứ Udiyana (Pakistan ngày nay) trong hình tướng đồng tử. Đức vua của xứ này là Indrabodhi khi đó không có con nên đã nhận Ngài làm con nuôi và dự định trao ngai vàng cho Ngài. Hoa sen, loài hoa tinh khiết, dù mọc lên giữa bùn lầy nhưng không bao giờ bị vướng bẩn mùi tanh của bùn, nêu biểu cho tự tính trong sáng của tâm, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các xúc tình. Hóa thân này có ý nghĩa khi sinh ra Đức Liên Hoa Sinh đã đầy đủ các phẩm chất giác ngộ, tự tại sinh tử.

 • Guru Shakya Sengye

Với chiếc mặt nạ là diện của đức Phật và tóc kết lọn xanh, Ngài mang trên mình Tăng phục màu vàng, trên tay Ngài là bình bát. Đức Liên Hoa Sinh được kính ngưỡng là một hóa thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cũng giống như đức Phật Thích Ca, khi còn là Thái tử thừa kế ngôi vua, Ngài đã xả ly tất cả vinh hoa phú quý, thực hành thiền định tại nhiều nơi để đạt giác ngộ giải thoát và có thể cứu độ chúng sinh. Trong hóa thân này, dù đã là một bậc giác ngộ từ khi đản sinh, Ngài vẫn lấy thân mình làm gương cho chúng sinh, thọ nhận giới phẩm và qua đó nhận Truyền thừa bắt nguồn từ Đức Phật, thực hành giới, định, tuệ để đạt giác ngộ, hoằng truyền giáo pháp cứu độ chúng sinh. Những chân lý vũ trụ được Ngài tuyên thuyết được ví như tiếng hống của sư tử, đánh thức chúng sinh khỏi giấc ngủ mê trong vô minh.

 • Guru Nyima Oezer

Khoác y màu vàng, mặt nạ vàng với râu màu xanh, trên tay Ngài là pháp khí nêu biểu các tia sáng của mặt trời. Ngài thực hành thiền định trong nhiều năm tại các nghĩa địa và khu đất hỏa táng, thọ nhận giáo pháp mật thừa từ các Dakini và thành tựu các tantra, hàng phục quỷ thần và cải hóa họ thành những bản tôn hộ trì Phật pháp. Trong một lần thị hiện năng lực của mình, ngài đã khiến mặt trời dừng không lặn trong nhiều giờ, và đã được tôn kính với danh hiệu này.

 • Guru Loden Chogse

Ngài mang mặt nạ đỏ, tóc Ngài kết búi và trên đầu đội vương miện, với y màu đỏ, trên tay cầm trống và bảo bình. Sau khi thọ nhận giáo pháp Kim Cương thừa từ các bậc đại học giả của Ấn Độ và thành tựu các pháp thực hành, các bản tôn hộ trì đã hiển diện trước Ngài.

 • Guru Padmasambhava

Khoác trên mình y của tăng, mang mặt nạ trắng với mũ thiền trí. Trong hóa thân này, Ngài đã tới xứ Zahor và nhận công chúa Mandavara, một bậc Dakini giác ngộ, làm minh phi trí tuệ. Tức giận vì tưởng con gái của mình đã bị người lạ này mê hoặc, vua xứ Zahor cho bắt và thiêu sống Ngài. Đức Liên Hoa Sinh đã để cho quân lính bắt trói, rồi thị hiện biến đống củi đốt dưới chân thành một hồ nước và an tọa trên một đóa hoa sen ở giữa hồ nước này. Kinh ngạc và nhận ra bậc giác ngộ trước mặt, đức vua và người dân đỉnh lễ và cúng dàng vương quốc lên Đức Liên Hoa Sinh. Ngài từ chối ngai vua nhưng ở lại nơi này ban truyền giáo pháp trong nhiều năm, giúp 100,000 người dân xứ Zahor đạt giác ngộ. Hồ nước nơi Ngài thị hiện thần thông được đặt tên là Tso Pema, nằm tại Ấn Độ ngày nay và là một điểm hành hương quan trọng của vô số Phật tử.

 • Guru Pema Gyalpo

Ngài mang mặt nạ trắng, đầu đội vương miện bá vương, trên hai tay Ngài là một chiếc trống và Chuông Kim cương. Trong chuyến thăm quê hương sau khi Ngài thành đạo, vị vua mới của đất nước muốn thiêu chết Ngài nhưng lửa thiêu trong nhiều ngày không tài nào làm hại đức Liên Hoa Sinh. Nhận ra đây là minh chứng cho thành tựu tâm linh của Ngài, họ quy y Phật pháp và cúng dàng ngai vua lên Ngài.

 • Guru Sengye Drathok

Guru Sengye Drathok khoác trên mình y màu xanh, Ngài mang mặt nạ xanh tướng uy mãnh với ba mắt, vương miện đầu lâu, trên tay cầm chày Phổ ba Kim cương. Trong lịch sử Đại học Phật giáo Nalanda (Ấn Độ), có một lần 500 pháp sư huyền thuật đã thách đấu với các học giả trong trường với mục đích hủy hoại Phật pháp. Khi các học giả đang yếu thế trước ngoại đạo, một Dakini đã xuất hiện, dạy cho các vị bài kệ Bảy Lời Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh để thỉnh cầu Ngài trợ giúp. Sau đó, Đức Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, trợ giúp các học giả Nalanda trong hùng biện cũng như đẩy lùi huyền thuật. Khi các bậc thầy ngoại đạo định dùng phép thuật để sát hại Ngài, Ngài thị hiện thân uy mãnh, đánh tan tà thuật với sấm chớp, rồi phát ra tiếng hống như của sư tử, âm thanh của chân lý tuyệt đối làm thức tỉnh tà kiến bên trong các bậc thầy ngoại đạo.

 • Guru Dorje Droloe

Guru Dorje Droloe mang một chiếc mặt nạ uy mãnh màu đỏ với 3 mắt, tay Ngài trì giữ chày kim cương với một chiếc khăn khatag được buộc ở chuôi chày. Dorje Droloe là hóa thân Phật Uy mãnh và trí tuệ của Đức Liên Hoa Sinh. Ngài cưỡi trên lưng một con hổ được minh phi trí tuệ hóa thành, bay đến và thiền định tại các hang động được đặt tên là “Hang Hổ” tại khắp dãy Himalaya, trong số đó nổi tiếng nhất là hang động Taksang tại Bhutan ngày nay. Ngài hàng phục các quỷ thần chuyên phá hoại Phật pháp và buộc họ phải phát nguyện hộ trì giáo pháp.

5.    Năng lực 7 lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh

BẢY LỜI CẦU NGUYỆN ĐỨC LIÊN HOA SINH THƯỢNG SƯ

Hung/ Xứ Urgyen cõi thiêng Tây Bắc

Đản sinh trong nhị đóa hoa sen

Diệu kỳ thành tựu đã nên

Liên Hoa Sinh đấy là danh gọi Thầy

Không Hành Mẫu thường hằng vi nhiễu

Con theo Thầy từng bước chân tu

Xin Thầy rộng mở lòng từ

Giáng lâm ban phúc gia trì trong con

GURU PADMA SIDDHI HUNG/

Đây là những lời cầu nguyện rất linh thiêng do chư Dakini viết để tán tụng và triệu thỉnh Đức Liên Hoa Sinh. Các Dakini sau đó đã dạy lại bài này cho vị hiệu trưởng đại học Nalanda ở Ấn Độ. Thời gian đó, chư Tăng của trường đang phải tranh biện với một nhóm ngoại đạo rất mạnh. Vì nhóm này học thức uyên bác và rất giỏi tranh biện nên tới ngày thứ sáu của cuộc so tài, chư Tăng vẫn liên tục thất bại.

Tình thế trở nên căng thẳng tột độ khi vào ngày cuối của cuộc thi, chư Tăng vẫn không tìm ra biện pháp nào. Khi ấy, một trong những vị đại học giả có năng lực đặc biệt có thể kết nối với chư Dakini đã thỉnh cầu rằng: "Nếu chúng con thua trong cuộc tranh biện này thì Phật Pháp sẽ bị hủy diệt, tất cả tự viện, chùa chiền… sẽ bị phá hủy. Chúng con phải làm gì đây?"

Lúc đó, các Dakini liền ban cho “Bảy Lời Cầu Nguyện” và dạy rằng, vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, hàng nghìn Tăng sĩ tại đại học hãy chí tâm trì tụng bài cầu nguyện thỉnh cầu Thượng sư Liên Hoa Sinh, Ngài sẽ tới và hộ trì cho chư Tăng và đó là cách duy nhất để các vị có thể giành chiến thắng trong cuộc tranh biện lịch sử.

Vào ngày hôm sau, hàng ngàn tăng sĩ của đại học Nalanda đã dậy từ rất sớm, mở hết cửa sổ, cửa ra vào và bắt đầu trì tụng " Bảy Lời Cầu Nguyện " với tâm chí thành tha thiết. Khi mặt trời mọc, ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu vào tự viện, Thượng sư Liên Hoa Sinh đã xuất hiện, Đức Liên Hoa Sinh cưỡi trên những tia nắng mặt trời và giúp chư Tăng giành chiến thắng trong cuộc tranh biện, tránh được nguy cơ Phật Pháp bị hủy diệt bởi ngoại đạo.

"Bảy Lời Cầu Nguyện" đã được tất cả những hành giả có tâm chí thành đối với Thượng sư thực hành. Bài cầu nguyện linh thiêng này không chỉ là lời triệu thỉnh Thượng sư Liên Hoa Sinh mà còn hướng tới tất cả các bậc Thượng sư giác ngộ. Đây là pháp tu tập vô cùng lợi ích thù thắng mà tất cả chúng ta nên thực hành theo!