Giỏ hàng

Dzi 6 Mắt

Dzi 6 Mắt là biểu tượng cho sự giải thoát chúng sinh khỏi 6 cảnh giới đau khổ đoạ đày bao gồm: Chiến tranh, Bị cướp bóc, Bị ruồng bỏ, Sân hận thù địch, Đau đớn và Phiền não. Dzi 6 Mắt giúp chủ nhân thực hành và trưởng dưỡng Lục Độ Ba La Mật bao gồm: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ để đi trên con thuyền thoát khỏi bể khổ luân hồi và chứng đắc Niết Bàn.

Dzi 6 Mắt mang năng lực giúp chủ nhân tịnh hoá và tiêu trừ mọi ác nghiệp, khổ đau và phiền não trong cuộc sống, phát triển trí tuệ về con đường trung đạo, trưởng dưỡng tâm Đại Bi và hạnh Bố Thí. Dzi 6 Mắt giúp chủ nhân chứng ngộ được nguồn gốc của hạnh phúc và thiện nghiệp đến từ việc tinh tấn trong thực hành Bát Chánh Đạo. Bên cạnh đó Dzi 6 Mắt được nhiều người tôn sùng bởi năng lực gia trì giúp cho chủ nhân thu hút được những năng lượng cát tường và những cơ hội may mắn để đạt được cuộc sống vật chất và tâm linh thành tựu viên mãn. Dzi 6 Mắt có năng lực giúp cho chủ nhân tinh tấn trong thực hành tâm linh.

Dzi 6 Mắt đặc biệt phù hợp trong việc trợ giúp chủ nhân phát triển sự nghiệp. Loại Dzi này giúp tiêu trừ mọi vấn đề đến từ bản thân hoặc những người khác trong công ty và môi trường làm việc mang lại ví dụ như việc nói xúc xiểm đưa chuyện, tranh dành quyền lực, những hoàn cảnh không thuận lợi... Dzi 6 Mắt giúp tịnh hoá những cảm xúc và thái độ tiêu cực, chuyển hoá thành nguồn năng lượng hoà hợp trong môi trường sống và làm việc hàng ngày.
Loại Dzi đặc biệt này là biểu tượng của Lục Tự Đại Minh Thần Chú: OM MANI PADME HUM, là câu Thần Chú kích hoạt và khơi nguồn năng lượng mang lại Hạnh Phúc và Thiện Nghiệp. Dzi 6 Mắt Rồng giúp chủ nhân tịnh hoá được những năng lượng tiêu cực đến từ những thế lực thù địch và đối kháng. Rồng thường được coi là biểu tượng cho năng lượng khởi nguyên của sư sống và vật chất trong vũ trụ, do vậy viên Dzi này giúp cho chủ nhân đạt được tài bảo, hạnh phúc và thành tựu.

Rồng rất thích sự giàu có thịnh vượng, do đó nó tích luỹ và thu gom mọi hình thức tài bảo về phía mình. Chúng ta nên hiểu tài bảo không chỉ là sự sung túc về của cải vật chất mà còn bao gồm cả sức khoẻ, trường thọ, trí tuệ, hạnh phúc, thành tựu về công danh sự nghiệp và đời sống tâm linh phong phú. Dzi 6 Mắt Rồng mang năng lực trợ giúp cho chủ nhân học được cách bảo toàn tài bảo hiện hữu, thu hút và thu hoạch được nhiều tài bảo hơn trong hiện tại và tương lai.

Rồng chỉ đáp lại những yêu cầu của một người khi người đó là chủ nhân của nó. Mỗi viên Dzi Mắt Rồng chỉ có thể kết nối với 1 con Rồng, nhưng mỗi con Rồng lại có thể kết nối với nhiều viên Dzi khác nhau. Dzi 6 Mắt Rồng giúp kết nối người đeo với con Rồng mà người đó là chủ nhân, do vậy loại Dzi này được giới sưu tầm gọi là “Vua của Dzi”

Để hiểu hơn về những năng lực Bí Mật của viên Dzi Mắt Rồng, các bạn có thể liên hệ với nangluongsong.vn để được thẩm đinh đánh giá chất lượng viên Dzi và tư vấn chi tiết hơn.

Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về loại Dzi này, bạn có thể truy cập m.me/nangluongsong.vn để trao đổi nhiều hơn với chúng tôi !