Giỏ hàng

Dzi 4 Mắt

Dzi 4 Mắt mang năng lực gia trì của Tứ Đại Bồ Tát, mỗi Mắt trên viên Dzi là biểu tượng của 1 vị Đại Bồ Tát:

  • Quán Thế Âm Bồ Tát - Avalokitesvara đại diện cho Tâm Đại Bi, tình yêu thương và che chở cho chúng sinh hữu tình trước những hiểm nguy và đau khổ.
  • Văn Thù Bồ Tát - Manjushri đại diện cho Trí Tuệ và Quyền Năng siêu việt
  • Địa Tạng Vương Bồ Tát - Ksitigarbha với hạnh nguyện giải thoát chúng sinh trong cõi Địa Ngục và giúp chúng sinh thành tựu mọi ước nguyện
  • Phổ Hiền Bồ Tát - Samantabhadra đại diện cho mọi phẩm chất tinh tuý của vũ trụ, mọi phẩm hạnh cao quý của Chư Phật và Bồ Tát. Ngài đứng đầu trong 16 vị Đại Bồ Tát.

Với năng lực gia trì của 4 vị Đại Bồ Tát trên đây, Dzi 4 Mắt giúp chủ nhân tăng trưởng trí tuệ, tâm đại từ đại bi, tịnh hoá và tiêu trừ mọi chướng ngại, giải thoát mọi tai hoạ và khổ đau. Dzi 4 Mắt giúp chủ nhân thành tựu mọi ước nguyện, hộ mệnh và tiêu trừ những năng lượng tiêu cực đến từ những thế lực ma quỷ, tăng trưởng công đức và mang lại một cuộc sống trường thọ, hạnh phúc viên mãn.


Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về loại Dzi này, bạn có thể truy cập m.me/nangluongsong.vn để trao đổi nhiều hơn với chúng tôi !