Giỏ hàng

Dzi 11 Mắt

Dzi 11 Mắt với cấu trúc hoa văn 6 Mắt ở một mặt và 5 Mắt còn lại ở mặt đối diện là biểu tượng của Lục Tự Đại Minh Thần Chú “OM MANI PADME HUM” và Ngũ Trí Như Lai. Ngũ Trí Như Lai là đại diện của 5 loại trí tuệ bản lai thể hiện toàn thể các khía cạnh của Pháp thân Phật: Pháp giới thể tính trí, Diệu quan sát trí, Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tính trí và Thành sở tác trí.

Đức Bất Động Phật - Akshobhya tương ứng với trí tuệ Đại viên cảnh trí, là Đức Phật đại diện cho ý thức, sự hoàn thiện và hàng phục các thế lực ma quỷ.

Đức Bảo Sinh Phật - Ratnasambhava tương ứng với trí tuệ Bình đẳng tính trí, là Đức Phật đại diện cho tạo hoá, tinh thần và sự ban trải phước báu.

Đức A Di Đà Phật - Amitabha tương ứng với trí tuệ Diệu quan sát trí, là Đức Phật đại diện cho ánh sáng vô lượng quang, thành tựu mọi mong cầu, thiền định, cứu độ chúng sinh và phước báu.

Đức Bất Không Thành Tựu Phật - Amoghasiddhi tương ứng với trí tuệ Thành sở tác trí, là Đức Phật đại diện cho sự thực hành, tuân thủ thủ giới luật và quyền năng.

Đức Đại Nhật Như Lai - Vairocana tương ứng với trí tuệ toàn hảo hay Pháp giới thể tính trí, là Đức Phật đại diện cho giáo pháp, trí tuệ và sự quan sát.

Dzi 11 Mắt mang năng lực gia trì của Chư Phật và Bồ Tát giúp chủ nhân tăng trưởng công đức tu trì, nhận được sự khai thị đến từ các mật điển của các dòng truyền thừa, phát triển trí tuệ và đạt được hạnh phúc viên mãn. Dzi 11 Mắt được coi là Bảo Vật diệu kỳ giúp chủ nhân tăng trưởng trí tuệ tâm linh, tiêu trừ những năng lượng ma quỷ, giảm bớt những ham muốn để đạt được sự an lạc thân tâm. Viên Dzi này giúp ngăn chặn những điều bất hạnh và những hiểm nguy, tạo ra những hoàn cảnh an toàn và thuận lợi cho chủ nhân để đạt được mọi thành tựu trong cuộc sống.

Dzi 11 Mắt mang năng lực giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tăng trưởng tài bảo, dẫn dắt chủ nhân tích luỹ nhiều thiện nghiệp, hộ mệnh, bảo vệ chủ nhân khỏi những năng lượng tiêu cực và sự nhiễu hại của những thế lực ma quỷ. Dzi 11 Mắt đặc biệt rất phù hợp với những người mong muốn phát triển trí tuệ tâm linh và thực hành Pháp. Đối với những người cần có được sự bảo vệ đặc biệt thì đây là loại Dzi hộ mệnh có công năng tuyệt vời không thể nghĩ bàn.

Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về loại Dzi này, bạn có thể truy cập m.me/nangluongsong.vn để trao đổi nhiều hơn với chúng tôi !