Giỏ hàng

Dzi 5 Mắt

Dzi 5 Mắt là biểu tượng của Ngũ Lộ Thần Tài: Bạch Thần Tài, Hoàng Thần Tài, Xích Thần Tài, Hắc Thần Tài và Lục Thần Tài.

  • Bạch Thần Tài - White Dzambhala: Tịnh hoá và tiêu trưf mọi bệnh tậ, tội lỗi và sự nghèo đói, giúp tăng trưởng tài bảo và phát triển những năng lực tâm linh.
  • Hoàng Thần Tài - Yellow Dzambhala: Mang lại may mắn và tài bảo, tăng trưởng công đức, trí tuệ và trường thọ, phát triển năng lực tâm linh.
  • Xích Thần Tài - Red Dzambhala: Phát triển công danh và địa vị xã hội, thu hút nhân tài, tăng trưởng tài bảo, mang lại cuộc sống sung túc về tiêu cực.
  • Hắc Thần Tài - Black Dzambala: Tịnh hóa những thế lực mang năng lượng sân hận, cướp đoạt, lừa dối, bệnh tật, tiêu trừ những chướng ngại để thành tựu mọi ước nguyện.
  • Lục Thần Tài - Green Dzambhala: Giúp tăng trưởng tài bảo, thành tựu mọi ước nguyện, tịnh hóa mọi năng lượng xấu và tiêu trừ mọi chướng ngại.

Với năng lượng gia trì của Ngũ Lộ Thần Tài, Dzi 5 Mắt giúp chủ nhân tích luỹ tài bảo và thành tựu trong mọi hoạt động kinh doanh cũng như trong mọi lĩnh vực của cuộc sống vật chất và tâm linh.

Dzi 5 Mắt có một số cấu trúc hoa văn khác nhau. Một số loại Dzi có các Mắt được bố trí một cách cân đối, một số lại có các Mắt được bố trí một cách ngẫu nhiên và có thể kèm theo những biểu tượng đặc biệt khác. 5 Mắt của viên Dzi này mang những năng lực gia trì mạnh mẽ giúp cho chủ nhân thu hút được những cơ hội may mắn, thăng tiến công danh sự nghiệp, tăng trưởng trí tuệ và mang đến những năng lượng cát tường trong mọi hoàn cảnh. Chính vì Dzi 5 mắt có những năng lực rất toàn diện và nhiệm màu nên viên Bảo Châu Như Ý này được nhiều người trên khắp thế giới săn tìm.


Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về loại Dzi này, bạn có thể truy cập m.me/nangluongsong.vn để trao đổi nhiều hơn với chúng tôi !