Giỏ hàng

Dzi 13 Mắt

Dzi 13 Mắt với cấu trúc 5 Mắt ở về một phía và 8 Mắt còn lại ở về phía đối diện là biểu tượng cho Ngũ Trí Như Lai và Bát Đại Cát Tường.

Ngũ Trí Như Lai là đại diện của 5 loại trí tuệ bản lai thể hiện toàn thể các khía cạnh của Pháp thân Phật: Pháp giới thể tính trí, Diệu quan sát trí, Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tính trí và Thành sở tác trí:

Đức Bất Động Phật - Akshobhya tương ứng với trí tuệ Đại viên cảnh trí, là Đức Phật đại diện cho ý thức, sự hoàn thiện và hàng phục các thế lực ma quỷ.

Đức Bảo Sinh Phật - Ratnasambhava tương ứng với trí tuệ Bình đẳng tính trí, là Đức Phật đại diện cho tạo hoá, tinh thần và sự ban trải phước báu.

Đức A Di Đà Phật - Amitabha tương ứng với trí tuệ Diệu quan sát trí, là Đức Phật đại diện cho ánh sáng vô lượng quang, thành tựu mọi mong cầu, thiền định, cứu độ chúng sinh và phước báu.

Đức Bất Không Thành Tựu Phật - Amoghasiddhi tương ứng với trí tuệ Thành sở tác trí, là Đức Phật đại diện cho sự thực hành, tuân thủ thủ giới luật và quyền năng.

Đức Đại Nhật Như Lai - Vairocana tương ứng với trí tuệ toàn hảo hay Pháp giới thể tính trí, là Đức Phật đại diện cho giáo pháp, trí tuệ và sự quan sát.

Ngũ Trí Như Lai mang lại năng lực chữa lành cho Tâm và Trí. Ngũ Trí Như Lai không giống như Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật mang tính lịch sử, mà là những Đấng Siêu Việt đại diện cho những nguyên lý và những năng lượng thiêng liêng của Vũ trụ.


1. Lọng Bảo Cái: có ý nghĩa bảo vệ chúng sinh tránh khỏi sự thiêu đốt của phiền não, đoạ lạc và khổ đau. Khi tặng lọng báu cho ai tức là ngụ ý cầu nguyện người đó luôn nhận được sự gia hộ và che chở của Tam Bảo và đạt được sự kính trọng.

2. Song Ngư: có ý nghĩa là sự tỉnh thức, không xao lãng là luôn linh hoạt như cá bơi trong nước, đồng thời cũng là biểu tượng của sự tươi tốt, mãn nguyện, thoát khỏi khổ đau. Cặp cá vàng còn tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ, tự do tự tại trong mọi nơi mọi lúc.

3. Bình Báu: biểu tượng chứa đầy vật phẩm quý giá linh thiêng, cho dù lấy ra bao nhiêu thì vẫn đây ắp trong bình. Vì vậy bình báu cũng tượng trưng cho sự trường thọ và giàu sang phú quý.

4. Hoa sen: tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, chán thật của chúng sinh hữu tình. Hoa sen là một trong những biểu tượng cát tường nhất của Đạo Phật, có năng lực ban sự gia trì giải thoát khổ đau và đem đến thành tựu.

5. Bạch Ốc Biển (Tù Và): tượng trưng cho chính pháp của Đức Phật vang rộng, lan toả khắp muôn phương, khiến chúng sinh nghe được liền thức tỉnh khỏi vô minh đau khổ. Âm thanh của vỏ ốc biển xua đuổi tà ma, ngăn chặn thiên tai và làm cho các loài gây nhiễu hại chúng sinh kinh sợ, mang lại sức mạnh, may mắn quyền lực và vinh quang.

6. Dây Quyến Sách Cát Tường (Nút Thắt Vô Tận): tượng trưng cho sự hợp nhất của Từ bi và Trí tuệ. Nút cát tường tượng trưng cho sự kết nối nên khi chọn làm quà tặng thì ngụ ý rằng nút thắt này sẽ kết nối duyên lành giữa người tặng và người được tặng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và trường thọ.

7. Tràng Phan Chiến Thắng: tượng trưng cho sự chiến thắng của Đức Phật trước Ma Vương và sự chiến thắng những tham ái, sân giận, nỗi sợ hãi trước cái chết. Tặng Tràng Phan Chiến Thắng cho ai ngụ ý cầu chúc cho người đó thành đạt mọi tâm nguyện trong cuộc sống và trên con đường tu tập tâm linh.

8. Bánh Xe Pháp Luân: tượng trưng cho Bát Chánh Đạo (8 nan của bánh xe) và sự diệu dụng của trí tuệ, giúp chấm dứt vô minh và đoạn tận khổ đau. Bánh Ce Pháp Luân tượng trưng cho Giáo Pháp - Chân Lý của vũ trụ luôn được trao truyền và trải rộng khắp muôn phương vì lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình.

Bát Đại Cát Tường mang năng lực gia trì giúp cho chủ nhân đạt được sự cân bằng của Thân và Tâm, thành tựu viên mãn mọi ước nguyện, luôn an lạc khi đối mặt với những thách thức của cuộc sống, tài bảo viên mãn, sức khoẻ và trường thọ, tịnh hoá và tiêu trừ nghiệp chướng, trí tuệ và giác ngộ.


Dzi 13 Mắt giúp cho chủ nhân có khả năng giao tiếp với tổ tiên đã khuất, giao tiếp trong những chiều không thời gian và những thực tại khác, giao tiếp với những sinh vật ngoài hành tinh, thông qua mọi hình thức ngôn ngữ và biểu đạt.

Dzi 13 Mắt bảo vệ chủ nhân trước những tai hoạ và nguy hiểm. 13 Mắt hợp nhất trên 1 viên Dzi mang đến năng lượng gia trì vô cùng mạnh mẽ giúp chủ nhân đạt được sự an lạc, tìm được on đường trung đạo và không đi vào những ngả đường cực đoan, tích luỹ được nhiều công đức lớn lao trong cuộc sống và thành tựu đến Niết Bàn. Giúp chủ nhân đạt được sự viên mãn về thể chất, cảm giác toàn vẹn, cân bằng và tràn đầy năng lượng sống tích cực.


Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về loại Dzi này, bạn có thể truy cập m.me/nangluongsong.vn để trao đổi nhiều hơn với chúng tôi !