Giỏ hàng

Dzi 20 Mắt

Dzi 20 Mắt là loại Dzi đặc biệt mang những năng lực của nhiều viên Dzi khác. Ngoài ra Dzi 20 Mắt mang những năng lực đặc biệt chỉ những Người Trì Giữ và Hộ Pháp mới nắm được. Đây là loại Dzi rất quý hiếm và là ao ước của bất kỳ nhà sưu tầm nào trên toàn thế giới, tuy nhiên chỉ có những người tích luỹ được đủ thiện nghiệp trong nhiều kiếp mới có phúc duyên để thỉnh được một viên Dzi 20 Mắt. Và ngay cả khi sở hữu viên Dzi này, việc khai mở và kết nối với những năng lực của nó cũng đòi hỏi chủ nhân phải được truyền trao những Bí Mật từ Người Trì Giữ Thiên Châu được chọn.

Nếu bạn cần tìm hiểu chi tiết hơn về loại Dzi này, bạn có thể truy cập m.me/nangluongsong.vn để trao đổi nhiều hơn với chúng tôi !