Giỏ hàng

Dzi cổ 1 Mắt + Hoa Văn Đặc Biệt - Chủng tự Hum và Quan Thế Âm Bồ Tát trì giữ bởi nangluongsong.vn

Viên Dzi siêu cổ này mang trong nó sự hợp nhất 2 năng lực: Từ Bi và Trí Tuệ của Chư Phật và Bồ Tát trong tất cả các cõi Pháp Giới. Một Mắt là biểu tượng của Trí Tuệ và Hạnh Phúc viên mãn giúp chủ nhân thành tựu mọi ước muốn. Ở phía đối diện là linh ảnh Quán Thê Âm Bồ Tát trong cả 2 tư thế: Thiền Định và Đứng ẩn hiện một cách vi diệu, hoàn toàn tự nhiên ăn sâu từ trong lòng viên đá ra ngoài chứ không phải phải là lớp vẽ trên bề mặt như những viên Dzi giả sau này làm nhái trên thị trường. Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện trong mọi không thời gian, mọi cõi Pháp Giới để cứu giúp và mang đến cho chúng sinh hữu tình một cuộc sống hạnh phúc và thành tựu mọi mong cầu thế gian. Bao quanh viên Dzi là chủng tự Hum - biểu tượng hạt giống của Thân, Khẩu, Ý và Trí Tuệ của Chư Phật mang năng lực gia trì và năng lượng ban phước của tất thẩy các Bậc Giác Ngộ trong toàn thể Vũ Trụ.

Mắt của viên Thiên Châu, linh ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát và Chủng Tự Hun thay đổi màu sắc, hào quang, độ đậm nhạt, độ ẩn hiện trên bề mặt và trong viên Dzi hàng ngày.

Viên Dzi có một chất đá đặc biệt như một cơ thể sống, tỏa sáng khi chiếu đèn, có sự thay đổi hàng ngày hàng giờ về kích thước, màu sắc và các đường nét hoa văn....chưa từng xuất hiện tại bất kỳ khu vực địa chất nào trên hành tinh Trái Đất của chúng ta.Viên Dzi mang năng lực "Kiến Tức Giải Thoát" - Giải Thoát qua Sự Nhìn Thấy cực kỳ màu nhiệm và mạnh mẽ. Mắt của viên Dzi, linh ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát và Chủng Tự Hum phát ra hào quang giúp tịnh hóa mọi nghiệp chướng trong hàng triệu kiếp cho bất kỳ chúng sinh hữu tình nào khi được nhìn thấy viên Dzi. Viên Dzi mang năng lực hộ mệnh, khiển trừ mọi năng lượng tiêu cực và ma quỷ, khiển trừ chướng ngại và thu hút những năng lượng cât tường và những cơ hội may mắn đến cho chủ nhân. Viên Dzi đặc biệt này còn giúp chủ nhân khai mở những tài năng thiên bẩm và những năng lực thần thông để có thể mang lại lợi lạc cho chúng sinh hữu tình xung quanh.